Nadat in december de Raad van State het bestemmingplan voor de nieuwbouw van de World Food Experience vernietigde, werkt de stichting WFC Experience aan een aangepast plan. De thema-attractie realiseren in de bestaande bouw van de monumentale Mauritskazerne zónder nieuwbouw lijkt een goed alternatief te zijn. De stichting heeft de steun van het college van B&W van de gemeente Ede gekregen om een gedetailleerd plan uit te werken dat in juni voorgelegd wordt aan de gemeenteraad en provinciale staten van Gelderland.

Eerder werd door de gemeente Ede een 5-tal scenario’s voor de Experience benoemd na de stikstof-uitspraak van de Raad van State. Naast de variant zonder nieuwbouw werden bevriezen van de plannen, doorzetten van het huidige plan, alternatieve locaties en stoppen benoemd als opties. Uit onderzoek van de stichting en de gemeente Ede blijkt dat het doorzetten van het huidige plan veel extra vertraging, hogere kosten en onzekerheid over haalbaarheid met zich meebrengt. Een alternatieve locatie lijkt geen gezonde exploitatie op te leveren.

Bezoekersbeleving blijft uitgangspunt

Of de Experience ook zonder nieuwbouw een succes kan worden, is mede afhankelijk van de bezoekersbeleving en -capaciteit. Hiervoor wordt de komende maanden gewerkt aan een aangepast ontwerp. Het schrappen van de nieuwsbouw heeft als gevolg dat het theater, de ingang en functionele ruimtes zoals ontvangstruimtes, ticketingruimte en de lobby een alternatieve invulling vragen. De reeds ontworpen onderdelen in de bestaande bouw blijven bruikbaar.

De stichting ziet ook veel kansen in het benutten van de buitenruimte waar de nieuwbouw gepland was. Een aantrekkelijk buitenprogramma kan leiden tot langere verblijfsduur, veel extra mogelijkheden en verlevendiging van het programma. Het restaurant, educatieve ruimtes en zakelijke ontmoetingsplekken zoals congresruimte blijven onderdeel van de Experience.

Lagere investering

Een voordeel van het gebruik van alleen de bestaande bouw is dat de investering een stuk lager uit zal vallen. Omdat er geen nieuwbouw komt, scheelt dit al minimaal 11 miljoen euro. Dit lijkt niet alleen een gezonde businesscase op te leveren, maar verlaagt ook het investeringsrisico voor de gemeente Ede en de provincie Gelderland.       

Positief scenario

Na de tegenslag in december is de stichting blij dat het college besloten heeft om uit te werken wat het scenario bestaande bouw biedt. Marcel Goossens, projectdirecteur van de Experience: “een iets kleinere Experience lijkt nu in veel opzichten juist positief uit te pakken. Het lijkt erop dat we het ontwerp grotendeels in stand kunnen houden en daarmee nog steeds een geweldige bezoekersbeleving te creëren. Daarbij zijn de financiële risico’s lager en kunnen we, na goedkeuring door gemeente en provincie, toch relatief snel starten met bouwen. Ook ons bestuur, raad van advies, exploitant en andere partners zijn enthousiast over de nieuwe aanpak. Het zou echt zo zonde zijn om te stoppen. We zijn al zo ver en de noodzaak om jongeren en hun ouders bewust te maken van de wereld achter ons eten is alleen maar groter geworden.”