Bestemmingsplan World Food Experience vernietigd door Raad van State

De Raad van State heeft woensdag 28 december uitspraak gedaan in een beroepsprocedure van de Stichting Milieuwerkgroepen Ede tegen het bestemmingsplan van de World Food Experience. Helaas heeft de Raad van State geoordeeld dat de gemeente het bestemmingsplan niet goed onderbouwd heeft en dat het bestemmingsplan vernietigd wordt. Dat betekent voor nu dat de Experience nog niet kan starten met de bouw.  

Of en wanneer de bouw van de Experience wel door kan gaan, is onzeker. De Stichting WFC Experience staat nauw in contact met de gemeente Ede die de komende periode zal gebruiken om te onderzoeken wat dit precies betekent voor de World Food Experience.

Projectdirecteur Marcel Goossens: “Dit uitspraak van de Raad van State maakt de bouw van de Experience onzeker en dat is zeer teleurstellend. We zien om ons heen dat de relevantie van een attractie die mensen meeneemt in het brede verhaal achter ons dagelijks eten alleen maar groter wordt. Samen met de gemeente zullen we kijken naar wat de exacte consequenties zijn.”