Verbind met ons een nieuwe generatie aan de wereld van voedsel

Nederland is wereldwijd toonaangevend op het gebied van voedsel. Dat maakt trots én brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Want, de wereld van voedsel worstelt met duurzaamheid, gezondheid en transparantie.

Voedsel is overal om ons heen, maar we zijn er ver van verwijderd geraakt. Daarbij wordt de kloof tussen kennis van voedsel en onze dagelijkse voedselkeuzes steeds groter. Als World Food Experience willen we, samen met alle mogelijke partijen uit het voedselsysteem en als aanvulling op bestaande initiatieven, die kloof dichten.

Daarom trekken we samen op voor een gezonde en duurzame toekomst voor iedereen. Met de bedoeling mensen te bewegen tot een gezond en duurzaam voedingspatroon. Door te beginnen bij de generatie van morgen en die te enthousiasmeren om zich te verdiepen in de wereld van voedsel.

Vanuit de overtuiging dat jongeren de sleutel zijn tot een gezonder en duurzamer voedselsysteem. Onze leidende uitgangspunten hierbij zijn:

  • we richten ons primair op jongeren in de leeftijd van 8 t/m 16 jaar en brengen ze door kennis en bewustwording in contact met ons voedsel;
  • we betrekken ze actief in de wereld van voedsel door aan te sluiten bij hun belevingswereld in een topattractie die alle zintuigen prikkelt;
  • bezoekers beleven een onafhankelijk, breed en genuanceerd verhaal over voedsel, zonder opgestoken vingertje;
  • de Experience is transparant over uitdagingen, afhankelijkheden, consequenties en belangen;
  • we werken op een duurzame manier samen met alle lagen van ons voedselsysteem, zowel op lokaal, nationaal als internationaal niveau.

Dit alles komt tot leven in de World Food Experience, een geweldig voedselavontuur middenin de regio Foodvalley, het hart van ons land waar de wereld van voedsel samenkomt. Een unieke fysieke locatie waar we bezoekers meenemen op een avontuurlijke, verhalende en interactieve ontdekkingsreis door de wereld achter ons eten.

Hierbij kan de Experience op steun rekenen van een grote diversiteit aan partijen uit het hele voedselsysteem. Van wetenschap tot bedrijfsleven, van onderwijs en kennisinstellingen tot overheden.

Ga ook met ons de uitdaging aan om een nieuwe generatie te verbinden aan de wereld achter ons voedsel en de wereld achter ons voedsel te verbinden aan een nieuwe generatie. Sluit je aan bij een beweging om jongeren te inspireren zich daarin blijvend te verdiepen.

Laten we samen werken aan een gezonde en duurzame voedseltoekomst.

Samen maken we het verschil.

Samen brengen we de verandering.