Raad van Advies

De Stichting World Food Experience wordt bijgestaan door een Raad van Advies. Dit is een onafhankelijk orgaan, gevormd door mensen met een brede kennis en ervaring in de voedselketen of specifieke expertise op deelgebieden zoals communicatie, voedingswaarde, voedselindustrie, wetenschap, “edutainment” of maatschappelijke dialoog.

De Raad van Advies adviseert de Stuurgroep WFC gevraagd en ongevraagd over de ontwikkeling van de World Food Experience. De RvA heeft de rol van “hoeder” van dit gedachtegoed.

Voorzitter van de Raad van Advies is Ad Jurriaanse.
De huidige Raad van Advies is als volgt samengesteld:

• Gerda Feunekes (directeur Voedingscentrum)
• Tom van Loenhout (cardioloog, ziekenhuis Gelders Vallei)
• Marian Geluk (World Economic Forum)
• Jorrit Kiewik (director of Slow Food Youth Network International)
• Lianne de Bie (directeur Slow Food Youth Network Netherlands)
• Raoul Bino (senior strategic advisor WUR)
• Reinoud van Assendelft de Coning (Leisure consultant)
• Onno Franse (food consultant)
• Ad Juriaanse (voorzitter)