Gezonde en duurzame voeding voor iedereen. Een eenvoudige zin, maar met een enorme urgentie die vraagt om kennis, innovatie, samenwerking én actie bij verschillende projecten op het gebied van landbouw, voeding en kennis. Van een gezamenlijke voedselopgave naar impact! Dát is de ambitie van de partners van de Regio Deal Foodvalley.

Een belangrijk onderdeel van de Regio Deal Foodvalley is het delen van kennis. En dat kan voor het grote publiek bij uitstek in de World Food Experience. De realisatie van de World Food Experience maakt dan ook onderdeel uit van de Regio Deal Foodvalley.

Financiële bijdrage
In 2019 stemde een ruime meerderheid van de gemeenteraad van Ede en de provinciale staten van Gelderland in met een financiële bijdrage aan dit ambitieuze en innovatieve plan. De bijdrage is ondergebracht in de Regio Deal waarbij ook het Rijk middelen beschikbaar stelt voor de inhoud van de Experience. In de attractie werken het Rijk, Regio Foodvalley, kennisinstellingen en het bedrijfsleven samen om consumenten te bewegen gezonder en duurzamer te eten.

Verankerd in de Regio Foodvalley
Zonder twijfel is de Regio Foodvalley dé plek voor een attractie over voedsel voor consumenten. Hier concentreert alle kennis en innovatie rondom voedsel zich. Naast de Experience is het hele World Food Center-terrein in rap tempo aan het ontwikkelen. Het terrein dat uitgroeit tot dé food-ontmoetingsplek van Nederland telt inmiddels al ruim 50 bedrijven. Zo hebben 35 start-ups hun plekje gevonden in ROOTS Innovation Hub. 

Vind meer informatie op de website van de Regio Deal Foodvalley en op de projectenkaart van de Regio Deal