Afgelopen woensdag heeft Provinciale Staten van Gelderland met een kleine meerderheid een motie van BBB, PVV, PvdD, 50Plus, FvD en Ja21 aangenomen om te stoppen met de World Food Experience. Deze motie kwam voor ons als een verrassing omdat eigenlijk de vraag voorlag of ons aangepaste plan voldoet aan de subsidievoorwaarden. De bovengenoemde partijen hebben de kans niet onbenut gelaten om een poging te doen de World Food Experience zo snel mogelijk te beëindigen.

Als stichting zijn we uitermate teleurgesteld over deze wending. Zonder de steun van de provincie Gelderland is de realisatie van de Experience erg ver weg. En dat terwijl de provincie een van de opdrachtgevers van dit mooie initiatief is. Hiermee draagt de provincie bij aan het bewustzijn over eten, de economische ontwikkelingen in de regio Foodvalley en het verkleinen van de afstand tussen consumenten en de makers van ons eten. Het zou doodzonde zijn van alle tijd, energie en wilskracht van iedereen en alle organisaties uit het bedrijfsleven, wetenschap, onderwijs en overheden die bij de Experience betrokken zijn geweest de afgelopen jaren.

Wat ging eraan vooraf?
Na de uitspraak van de Raad van State vorig jaar december heeft de Stichting WFCE, op verzoek van de provincie Gelderland en de gemeente Ede, haar plannen aangepast. In juni zijn de aangepaste plannen met veel lof ontvangen door zowel de betrokken overheden, als door alle partners van de stichting uit het bedrijfsleven, wetenschap en maatschappelijke organisaties. Naast een nog aansprekender en toegankelijker ontwerp van de Experience, leverde de aanpassingen in het plan een flinke risicoverlaging voor de overheden op zonder extra investering. En dat met hoge inflatie en bouwkosten en een stijgende rente. De haalbaarheid van de Experience is door onafhankelijke experts getoetst in opdracht van de overheden. In de Edese gemeenteraad had inmiddels een meerderheid zich achter het plan geschaard. Het College van Gedeputeerde Staten had in een brief laten weten dat het eveneens voornemens was de subsidie voor het vervolg toe te kennen. Vanwege de nieuwe samenstelling van de Provinciale Staten had het College besloten om het plan ter peiling aan de Staten voor te leggen en is in dat proces is de ‘stop-motie’ ingediend.

Juist nu hard nodig
In deze tijd waarin de afstand tussen consumenten en de makers van ons eten alleen maar groeit, is het belangrijk om het bewustzijn over waar ons eten vandaan komt te vergroten. Met een leuk en belevenisvol uitje voor ouders met hun kinderen raakt de Experience alle lagen van de bevolking. Met proeven, ontdekken, spelen en beleven trekt de attractie juist ook de mensen die niet bereikt worden met campagnes en voorlichting vanuit (overheids)instanties. De Experience is als fysieke locatie een uitstekende aanvulling op bestaande initiatieven en zal een belangrijke positie innemen in voedseleducatie richting jongeren.

Hoe nu verder?
Het is nu aan het College van Gedeputeerde Staten wat te doen met deze motie. Of en hoe het verder gaat, ligt dus niet in onze handen. Uiteraard houden wij je op de hoogte van het laatste nieuws.