Bouw van dé thema-attractie over voedsel weer een stap dichterbij

Goed nieuws voor iedereen die het belang van de World Food Experience onderschrijft! Het college van de gemeente Ede is positief over de aanpassingen die de stichting WFC Experience heeft gedaan. Deze week is bekend geworden hoe de besluitvorming door de overheden gaat verlopen.

De afgelopen maanden heeft de gemeente Ede de nieuwe plannen voor de World Food Experience bekeken en getoetst op financiële haalbaarheid. Het college van de gemeente is positief gestemd over de aanpassingen die zijn gedaan naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State. Deze maand worden de plannen aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarna kan een definitief besluit worden genomen. De gemeente Ede

doet dit tegelijk met de provincie, die heeft gevraagd om een oordeel van Provinciale Staten.

Sterk plan

Het aangepaste ontwerp en de nieuwe businesscase van de Experience oogsten veel lof. Eerder waren de Raad van Advies en leisure bureau Ginder al positief over de vernieuwing. Ook voor de gemeente Ede lijken de noodzakelijke veranderingen goed uit te pakken. Zo is de attractiewaarde op peil gehouden – en op sommige vlakken het vorige ontwerp zelfs ontstegen – en is het financiële risico enorm gedaald. Wethouder Leon Meijer: “Het college is van mening dat het plan sinds vorig jaar december er alleen maar beter op is geworden.  We zien de behandeling in de raads- en statenvergaderingen dan ook met vertrouwen tegemoet”.

Planning

Op 23 november is een informatieve bijeenkomst over de World Food Experience voor de gemeenteraad, gevolgd door een oordeelsvormende vergadering op 30 november. Provinciale Staten heeft op 29 november een informatieve bijeenkomst, gevolgd door een oordeelsvormende vergadering op 6 december. Het oordeel van de beide raden wordt meegenomen in de definitieve besluitvorming in de colleges van Ede en de provincie. Deze besluiten worden verwacht in het nieuwe jaar.