World Food Experience wordt interactiever, flexibeler en gastvrijer

De stichting WFC Experience heeft de aangepaste plannen voor de World Food Experience zonder nieuwbouw afgerond. In het vernieuwde plan is meer ruimte voor interactie, flexibele programmering en verbinding met lokale, regionale en nationale voedselinitiatieven. De plannen zijn aangeboden aan de gemeente Ede en de provincie Gelderland die na de zomer een definitief besluit nemen […]

Lees meer