De stichting WFC Experience heeft de aangepaste plannen voor de World Food Experience zonder nieuwbouw afgerond. In het vernieuwde plan is meer ruimte voor interactie, flexibele programmering en verbinding met lokale, regionale en nationale voedselinitiatieven. De plannen zijn aangeboden aan de gemeente Ede en de provincie Gelderland die na de zomer een definitief besluit nemen over de bouw van de thema-attractie over voedsel.

Artikel gaat verder onder de video

Nadat de Raad van State in december het bestemmingsplan van de Experience van tafel veegde, kreeg de stichting de opdracht van de gemeente Ede en de provincie Gelderland om de plannen aan te passen. Samen met de Nederlandse experience-ontwerpers van Tinker Imagineers, is het vernieuwde plan tot stand gekomen.

Meer doen op minder meters

Met het wegvallen van 40% van het vloeroppervlakte is het belangrijkste uitgangspunt het in stand houden van de bezoekersbeleving. In het vernieuwde ontwerp worden de jonge bezoekers nog meer uitgedaagd zelf deel te nemen door extra interactieve elementen zoals spelshows met hosts, interactieve stations en fysieke uitdagingen. Ook de vrijgekomen buitenruimte wordt ten volle benut. Op de plek waar voorheen de nieuwbouw zou komen, verrijst straks een thematuin en innovatiekas met aandacht voor land- en tuinbouw en innovaties uit de Nederlandse voedselsector.

Het restaurant draagt actiever bij aan het vertellen van het verhaal achter ons dagelijks eten. Bij elk gerecht dat je bestelt, zie je op een bijzondere manier waar het vandaan komt en welke bewerkingen het onderging voordat het op je bord komt. Daarnaast worden bezoekers bij binnenkomst van de centrale ‘hub’ gastvrij en culinair ontvangen zoals je mag verwachten in een attractie over voeding.

Flexibel en open ontwerp

Een groot deel van de Experience is flexibel in te richten waardoor het makkelijker is om de verbinding te maken met grote en kleine organisaties uit de voedselsector, zowel regionaal als (inter)nationaal. Bijvoorbeeld door innovaties te tonen of voedselvraagstukken voor te leggen. Ook is er meer ruimte voor kleinschalige evenementen, themadagen en flexibele exposities die herhaalbezoeken aantrekkelijk maken.

Minder risico

Door de aanpassingen in het ontwerp blijft de bezoekersduur van de Experience gelijk aan dat van het vorige plan. Het bezoekersaantal is door het Nederlandse leisure-onderzoekbureau Ginder geprognotiseerd op een groei naar 200.00 – 225.000 bezoekers per jaar. Dit valt lager uit dan in het oude plan, maar daar is schoolbezoek en opkomst uit evenementen veiligheidshalve niet in meegenomen.. Daar tegenover staat dat de businesscase positiever wordt door onder andere lagere personeelskosten en een lagere lening voor de bouw van het vastgoed. Ook bij 140.000 bezoekers per jaar, draait de Experience positief. Een bijkomend voordeel voor de financierende overheden is dat het risico op de lening lager is dan in het vorige plan.

De verwachting is dat zowel de gemeente Ede als de provincie Gelderland na de zomer hun besluitvorming afronden. Bij een positief besluit kan de stichting WFC Experience overgaan tot de realisatie van de attractie.