In de afgelopen weken is onder leiding van een inkoopadviseur van de provincie Gelderland en de kwartiermaker voor de WFC Experience het traject opgestart dat uiteindelijk moet leiden tot een contract met een exploitant voor de World Food Experience in Ede.

De exploitant moet tijdens de exploitatiefase (voorzien vanaf eind 2022) de dagelijkse bedrijfsvoering van de attractie voor haar rekening nemen. Dit omvat onder andere: bemensing (operationele staf en management), marketing en communicatie, regulier onderhoud, schoonmaak, catering (drank en eten), beveiliging en merchandise. De exploitant draagt zelf risico voor de exploitatie.

Het streven is om op korte termijn de exploitant gecontracteerd te hebben, zodat deze mee kan denken en adviseren vanuit het operationele perspectief over de ontwerpfase die eind 2019 zal starten.

Marktconsultatie op TenderNed
Als eerste stap is gekozen om een marktconsultatie uit te voeren waarin getoetst wordt hoeveel en welke partijen interesse tonen.