JOGG en World Food Experience maken samen het verschil

Impact van de leefomgeving speerpunt in samenwerking

JOGG en de World Food Experience slaan de handen ineen. Dit in hun gezamenlijke missie om een nieuwe generatie gezonder en duurzamer te laten eten en te laten opgroeien in een gezonde leefomgeving. Sinds 2020 participeert JOGG in de klankbordgroep van de Experience en onlangs spraken beide partijen in een samenwerkingsovereenkomst af elkaar te blijven versterken.

Impact van de leefomgeving

In de samenwerking zal de focus komen te liggen op de gezonde leefomgeving. De leefomgeving heeft namelijk een grote impact op de gezondheid van alle kinderen en jongeren. Het lijkt wel steeds moeilijker te worden om te kiezen voor gezonde en duurzame voeding.  “JOGG werkt aan een gezondere samenleving voor ieder kind. Samen met ons JOGG-werknet maken we de omgeving waarin kinderen en jongeren opgroeien gezonder. Dat doen we dicht bij het kind – in en met de gemeente. Inmiddels hebben ruim 200 gemeenten zich aangesloten bij ons werknet. Met de integrale JOGG-aanpak maken zij op lokaal niveau gezond gewoon. Kortom; samen maken we gezond gewoon”. Aldus Marjon Bachra, directeur-bestuurder JOGG.

Volgens Marcel Goossens, projectdirecteur van de World Food Experience, sluit de Experience hier uitstekend op aan. “Wij willen jongeren inspireren en daarmee enthousiasmeren om zich te verdiepen in de wereld van voedsel. Niet om ze te vertellen wat ze moeten doen, maar juist zodat ze zelf bewust keuzes kunnen maken voor duurzame en gezonde voeding. Zeker in een tijd waarin verleidingen voor ongezond eten op elke hoek van de straat te vinden zijn.”

Kennisoverdracht en van beleid naar praktijk
JOGG helpt gemeenten, bedrijven en organisaties te werken aan een gezonde leefomgeving in beleid en in de praktijk en brengt al deze partijen bij elkaar. Marjon Bachra: “De World Food Experience kan straks als centraal gelegen locatie een uitstekende aanvulling zijn op wat wij als JOGG lokaal en landelijk doen om een nieuwe generatie op te laten groeien in een gezondere en duurzamere leefomgeving.”

De Experience die in 2024 haar deuren opent, wordt niet alleen een geweldige plek voor jongeren en hun (groot)ouders, dit geldt ook voor leefstijlcoaches, buurtregisseurs en leraren. Voor hen is de Experience dé uitgelezen locatie om elkaar als professionals te ontmoeten en kennis- en ervaring uit te wisselen.

Benieuwd naar hoe de Experience eruit komt te zien?