Het bestemmingsplan dat het mogelijk maakt om de World Food Center Experience te realiseren is door het college van B&W van de gemeente Ede goedgekeurd. In dit plan staat waar de bouw van de Experience aan moet voldoen. Er staat onder meer in hoe de aanbouw van de bestaande Mauritskazerne eruit komt te zien en aan welke randvoorwaarden het moet voldoen.

Het bestemmingsplan ligt van half juni tot eind juli ter inzage. Inwoners van Ede en andere betrokkenen kunnen reageren op dit plan. Op woensdag 30 juni organiseert de gemeente Ede samen met de stichting WFC Experience een inwonersbijeenkomst over het bestemmingsplan. Tijdens die bijeenkomst wordt het bestemmingsplan toegelicht. Meer hierover op www.ede.nl/wfc.

Hoe verder?
Na de inzage periode worden eventuele reacties bekeken en verwerkt. Daarna gaat het plan via het college van B&W naar de gemeenteraad om een besluit te nemen.