Deze week heeft de Stichting World Food Center Experience haar bestuur verder versterkt. Directrice van Milieu Centraal, Ika van de Pas en Martin Ruiter zijn officieel benoemd tot bestuursleden. In januari werd de stichting opgericht en traden Cees van der Knaap en Dirk Lubbers al toe tot het bestuur.

Het stichtingsbestuur is eindverantwoordelijk voor de activiteiten voor de ontwikkeling en inhoud van de Experience en houdt toezicht op de werkorganisatie van de stichting. Directeur Marcel Goossens van de World Food Center Experience is verheugd met de komst van de twee ervaren bestuurders. “De ontwikkeling van de Experience is echt begonnen en zit in een belangrijke fase. Dan is het fijn om een volwaardig en ervaren bestuur achter je te hebben. Ika en Martin brengen veel expertise met zich mee en een groot netwerk. Zowel regionaal als nationaal en binnen het bedrijfsleven, kennisinstellingen, ngo’s en overheden.”

Ika van de Pas
Ika van de Pas heeft haar sporen verdiend op het gebied van duurzaamheid en gezondheid in relatie tot voeding. Als directeur van de stichting Milieu Centraal, houdt zij zich dagelijks bezig met het adviseren van consumenten op het gebied van duurzaamheid, milieu en voeding. “Ik ben blij dat de World Food Center Experience er komt en denk zeker dat de WFC Experience voorziet in een grote behoefte. Eten is een onderwerp wat iedereen dagelijks enorm bezighoudt.” Lees hier het interview met Ika

Martin Ruiter
De combinatie van food en ondernemen zit boerenzoon Martin Ruiter in het bloed. Hij kwam naar Wageningen om te studeren aan de WUR en ging daar niet meer weg. Zijn eerste wapenfeiten als ondernemer was de overname van het Heerenstraat Theater in Wageningen, in 2004. In 2013 startte hij met enkele partners engineerings- en consultancybedrijf QING, dat zich richt op de energietransitie en op de mechanische kanten van foodproductie en -packaging. “Vanuit mijn kennis en ervaring in deze regio geloof ik absoluut in het potentieel van de World Food Center Experience als hart van een prachtig woon- en werkgebied binnen de Foodvalley.” Lees hier het interview met Martin

Benoeming door colleges
Ika van de Pas en Martin Ruiter zijn benoemd door de colleges van de van de gemeente Ede en Gedeputeerde Staten van Gelderland in afstemming met de huidige bestuursleden van de Stichting. Deze vier bestuursleden zullen conform de stichtingsstatuten gezamenlijk het vijfde bestuurslid benoemen.